opieka dla dzieci

         Z naszej szkoły korzystają również najmłodsi z klas początkowych szkoły podstawowej i uwaga nowość, dzieci z klas przedszkolnych w wieku 2-6 lat. 

STREFA DZIECI.

 Do bezpieczeństwa dzieci przywiązujemy szczególną uwagę. Zarówno przed jak i po zajęciach dzieci posiadają stały nadzór pracownika szkoły. Dzieci mogą bezpiecznie poczekać na rozpoczęcie lekcji, a po ich zakończeniu na odbiór przez wskazaną osobę dorosłą. 

Realizacja | Hosting