zaświadczenia

 

Każdy słuchacz otrzymuje zaświadczenie po ukończeniu rocznego kursu językowego. Zaświadczenie to jest wydawane w formie świadectwa z danymi osobowymi słuchacza, oceny otrzymanej ( opcjonalnie) za ukończenie kursu i poziomu nauczania jaki został osiągnięty. Nazwa poziomu dostosowana jest do poziomów zalecanych przez Radę Europy.

Po jednym semestrze słuchacz otrzymuje zaświadczenie szczegółowe obejmujące ocenę końcową za semestr  i oceny cząstkowe za sprawności językowe. Zaświadczenie takie jest również opatrzone komentarzem lektora o poczynionych postępach językowych słuchacza.

Realizacja | Hosting